Projekt Izgubljene kočevarske vasi

Language select

 • O projektu Izgubljene kočevarske vasi

  Od srede 14. stoletja do leta 1942 je bilo na Kočevskem okrog 800 kvadratnih kilometrov veliko nemško jezikovno območje. Nacistična okupacijska oblast, ki je iz večih dežel v Evropi množično preseljevala svoje rojake v rajh, je po italijanski zasedbi Kočevske leta 1941 preselila tudi majhno (okoli 12.000 oseb) nemško narodnostno skupino na Kočevskem. Določili so ji območje ob Savi in Sotli na Spodnjem Štajerskem, s katerega so pred tem izgnali večino Slovencev.Po drugi svetovni vojni je bila usoda kočevskih Nemcev takšna kot usoda drugih Nemcev na Slovenskem. Tiste, ki se ob koncu vojne niso umaknili z nemško vojsko, in tudi nekaj tistih, ki so ostali na Kočevskem, so nove jugoslovanske oblastiizgnale v Avstrijo. Kasneje so se razkropili in naselili po avstrijskih in nemških pokrajinah, precej pa jih je odšlo v ZDA. Izselitev kočevskih Nemcev, vojno opustošenje, povojno propadanje ter načrtno rušenje predvsem sakralnih objektov sredi 50. let prejšnjega stoletja, so imeli za to območje daljnosežne in usodne posledice. Več kot polovica od 176 vasi na Kočevskem je bilo porušenih in jo danes prerašča gozd, od 123 cerkva se jih je ohranilo le 28, od okoli 400 kapelic in znamenj jih najdemo le še desetino. Številna pokopališča so zravnana ali pa so bili nemški nagrobniki na njih odstranjeni. Poleg spremenjene narodnostne podobe so se korenito spremenile tudi gospodarske in lastninske razmere in zemljiška sestava območja.Kraški in gozdni teren Kočevskega Roga je s svojimi globokimi brezni po vojni služil tudi za množične poboje nekaj tisoč vrnjenih domobrancev in drugih nasprotnikov partizanskega gibanja. Kmalu so na tem območju nastala kazenska in delovna taborišča in obsežno zaprto območje s posebnim režimom. Danes le še redki materialni ostanki spominjajo na 600 letno navzočnost nemške narodne skupine sredi slovenskega ozemlja. Na predstavitvenih tablah zato s sliko in besedo odkrivamo podobe nekdanjih vasi, krajine in prebivalcev, ki so stoletja sooblikovali Kočevsko. Avtor teksta: dr. Mitja Ferenc

 • O projektu "Izgubljene kočevarske vasi"

 • 1
 • 2

 

This settlement is one of the oldest in the Kočevje region, and was already populated by Slovenians before the arrival of German colonists. The first mention of it in written sources is from 1498 in the Registry Book of Kočevska Reka, which refers to it as Barobetz. At the time there were six estates. In 1574 they were halved and given to 12 landlords (representing 45–50 people in total). The village had its own mayor. In 1824 there were 26 houses and a church. 

Borovec became a roadside village, growing from a hamlet at the crossroads. There were lodgings by the road and behind them there were gardens laid in tracks and with orchards at the ends. Most of the fields were on the west and the south of the village. The farming edifices were located by the orchards. The inhabitants of Borovec made their living by farming, peddling goods, selling wood, and by making hand crafts. The village had two pubs, two shops with assorted goods, a butcher’s shop, a tailor’s shop, a joiner, and a shoemaker. Between the two world wars it developed into a smaller holiday resort for hiking, mainly to Krempa. Due to its situation and fresh air it was called “Kočevje’s Switzerland”.

According to Austrian records, the population was steady and reached its peak in 1900, when there were 135 inhabitants. The lowest total number of people was recorded in 1890 at 115. The population reached its highest number of Slovenians living in Borovec in 1880, which was 27. According to the last census in the Kingdom of Yugoslavia from 1931, Borovec had 35 houses and 127 inhabitants. Until 1933 Borovec was the ruling municipality, but after that it belonged to the municipality of Kočevska Reka (7 km away). There was also a parish and a school in the village. A fire brigade, which also had a house of its own, was established in 1890.

After the emigration of 134 Gottschee Germans from 31 houses (in 1941, on November 25th and 26th), there were 6 Slovenians remaining in two houses. The abandoned village was then burned down by the Italian Army during the great offensive in the summer of 1942. None of the 31 houses survived to see the end of the war. From the beginning of the 1950s until the democratic changes which took place in 1990, this area was part of the reticent zone Kočevska Reka. A farming state estate was located here, and people were brought in to work on it. In 1948 there were 32 people in two houses, and five years later there were 128 people in 13 houses. In 1953 the hamlets Pleš, Ravne, Draga and Inlauf were merged with Borovec, which then received the prolonged name “Borovec pri Kočevski Reki” (which means “Borovec by Kočevska Reka”). In 1971 there were still 79 people living here, but ten years later there were only 41 left. The population grew a bit until 2010, when there was a total of 61 people here. 

Today the village, along with the adjoining hamlets, has 17 numbered houses. Only a few remain from the original settlement. Its first contours have been erased by new buildings, which took shape without a general plan. But, this was once a well thought-out little settlement. There was a graveyard which was destroyed around 1953. The older buildings which are still standing are: the school, the parish buildings, and house no. 5 at the southern edge of village’s core. There was a school built in 1859 and in 1896 two classes were added to it. It served Borovec, Pleš, Ravne, Inlauf and Draga and, until 1923, also Dolnja, Gornja Briga and Prežulja. After World War II the school building was turned into a supporting facility for catering. To the right of the entrance there is a plaque to remind people of the victims from World War II.  

Walter Tschinkel, PhD, was born in Borovec. He was a linguist and explored the relation between the Gottschee and German languages. He is the author of Worterbuch der Gottscheer Mundart – two volumes were published (1973, 1976).

The village parish was established in 1792. The old House of God soon became too small, and a new one was built in the middle of settlement between 1858 and 1863, under the consecration of the old one. In 1943 it was burnt down by the Italians, while it was being used as a temporary Partisan hospital. Its remains were removed in 1952. Today one can not see any traces of the church. There is only a meadow and a field where it once stood. 

The parish residence home stood in the north-east of the village. During the time of Turkish invasions, at latest in the second half of the 16th century, the building located there was arranged to form a strengthened encampment – a smaller stronghold with two cylindrical towers. It was a rare exception in this region for something like this to be located somewhere other than near a church. The encampment was abandoned in the 18th century, when there was no longer any danger of Turkish intrusion.

Predstavitev vasi v besedi in sliki

 • All
 • Borovec Pri Kočevki Reki
 • Czmk
 • GLAŽUTA, Karlshütten, Gloschhittn
 • INLAUF, Inlauf, Inlaf
 • Izgubljene Kočevarske Vasi
 • JELENDOL, Hirisgruben
 • KUKOVO, Rapljevo, Kukundorf, Kukndoarf
 • Mitja Ferenc
 • Morobitz
 • Mröbitz
 • Nemška Loka, Unterdeutschau, Agə
 • ONEK, Honegg, Wrneggə
 • RAJHENAV, Reichenau, Reichenagə
 • Rajndol, Reintal, Reintol
 • Tvkocevje
 • VERDRENG Podlesje, Verdreng, Vərdreng