Projekt Izgubljene kočevarske vasi

Language select

RAJHENAV, Reichenau, Reichenagə

Nekdanja kočevarska vas leži sredi roških gozdov, v zakraseli kotanji, obrobljeni z griči, ki segajo od 662 do 685 m visoko. Na severovzhodu obroblja ravnico Bezgova gorica (1009 m), na severu Kamena gorica (830 m), za njo je Rajhenavski gozd (965 m), na jugovzhodu Rovtarska gorica (848 m), na jugu Križna gorica (769 m).

Preberite več: RAJHENAV, Reichenau, Reichenagə

JELENDOL, Hirisgruben

Nekdanje delavsko naselje leži na valovitem, gozdnatem svetu, ob cesti Dolenja vas-Grčarice. Severno od njega je hrib Strmec (656 m). Kraj sodi v skupino kočevskih naselij, imenovanih po živalih. Gre za značilno industrijsko naselbino pri parni žagi kneza Karla Auersperga. Njeni začetki segajo v leto 1894, ko so strojno opremo iz žage v Mokrem Potoku pri Gotenici prenesli na prostor ob okrajni cesti med Grčaricami in Rakitnico, imenovan Jelendol.

Preberite več: JELENDOL, Hirisgruben

VRBOVEC, Tiefental, Tiəfntol

Nekdanje kočevarsko naselje leži na hribovitem terenu ob cesti Struge-Kočevje. Nemška beseda Tiefenthal pomeni »v globoki dolini«. Naselje je nastalo po letu 1558, ko je zakupnik kočevskega gospostva grof Franc Blagay dovolil podložnikom, da krčijo gozd in pripravljajo prostor za naselitev. Ob nastanku je Tieffenthal štel tri cela zemljišča, ki so bila v kočevskem urbarju razdeljena na šest polovic z devetimi posestniki. To je pomenilo, da je vas takrat štela od 35 do 40 prebivalcev.

Preberite več: VRBOVEC, Tiefental, Tiəfntol

ONEK, Honegg, Wrneggə

Obcestna vas s skoraj vzorčnim tlorisom je bila poimenovana verjetno po tem, da leži na vogalu visoko nad dolino. Prvi naseljenci so bili v teh krajih gotovo že v drugi polovici 15. stoletja, kar potrjuje starost posameznih cerkva na tem območju.

Preberite več: ONEK, Honegg, Wrneggə

INLAUF, Inlauf, Inlaf

Nekdanja kočevarska vas leži 500 m južno od naselja Borovec pri Kočevski Reki, na vzhodnem, položnejšem pobočju vrha Krokar (1119 m), s katerega se vidijo dolina Kolpe, Snežnik in velik del Gorskega Kotarja. Južno nad nekdanjim naseljem je razgledni vrh Krempa (942 m).

Preberite več: INLAUF, Inlauf, Inlaf

RAJNDOL, Reintal, Reintol

Nekdanja kočevarska vas leži v skrajnem jugovzhodnem predelu Kočevskega podolja, na višini 510 m. Okoliški svet obrobljata hrib Šibje na severovzhodu in na jugozahodu Pevska gorica. Ime Rajndol naj bi Slovenci poenostavili iz nem. »Tal am Rein«, torej čista, izčiščena dolina. Razlaga ustreza temu, kakšna je prostorska lega Rajndola. Prostor je bil poseljen že pred prihodom nemških prebivalcev. Arheologi so pri vasi odkrili gomilno grobišče.

Preberite več: RAJNDOL, Reintal, Reintol

Predstavitev vasi v besedi in sliki

 • All
 • Borovec Pri Kočevki Reki
 • Czmk
 • GLAŽUTA, Karlshütten, Gloschhittn
 • INLAUF, Inlauf, Inlaf
 • Izgubljene Kočevarske Vasi
 • JELENDOL, Hirisgruben
 • KUKOVO, Rapljevo, Kukundorf, Kukndoarf
 • Mitja Ferenc
 • Morobitz
 • Mröbitz
 • Nemška Loka, Unterdeutschau, Agə
 • ONEK, Honegg, Wrneggə
 • RAJHENAV, Reichenau, Reichenagə
 • Rajndol, Reintal, Reintol
 • Tvkocevje
 • VERDRENG Podlesje, Verdreng, Vərdreng